/روشن فکری یا روغن فکری...؟/ :: پانیذ


/روشن فکری یا روغن فکری...؟/

درخواست حذف این مطلب
http://www.folder98.ir/uploads/u073078_th.jpeg
فقط یک لحظه تصوُر کنید که چهارشنبه سوری مراسمی مذهبی بود که هر سال به طور میانگین بیش از 10کشته، بیش از 500 نفر زخمی و قطع عضو، صدها میلیون تومان خسارات و این مقدار رُعب و وحشت و راه بندان ایجاد می کرد.
حتما تا حالا شاهد انواع و اقسام تحلیل های مذهب ستیز به دلیل این مراسم بودیم. که آتش بازی هم شد شادی؟! چرا فکر آبرو و تصویر جهانی از ایرون و ایرونی، توی رسانه های جهانی نیستین! چرا پولشو به فقرا نمیدید؟! حتما کمپین میزدند که هر کی توی راه بندون چهارشنبه سوری گیر کرده و از سر و صدای ترقه ها، چرتش پریده، سلفی بگیره بفرسته! شاید حتی آقای دبیرکلِ سازمان ملل هم میانه ی چُرت زدن هایش از این وضعیت ابراز نگرانی کرده بود و این آئین ناب دانه را منشا خشونت و ضد هم معرفی میکرد..
اما واکنش ها نسبت به این مراسمِ سنتی چیست؟ میگویند سنتی صحیح است! که باید به روش صحیح اجرا شود و اجرای آن به روش کنونی هیج ربطی به بنیان گزاران آن ندارد. این نوع تحلیل، حتماً روش صحیحی است اما چرا پای باقی انحرافات و اشتباهات که می رسد، شمشیر را از رو بسته و بابت یک مساله ی جزئی تمام یک کلیت زیر سوال می رود؟
پاسخ ساده است. ناز و اداهای روشنفکری می گوید به هر چه رنگ دینی دارد، (که اتفاقا همیشه عقلانی و مفید هم هست) با شدت هر چه تمام حمله کن و هر چه که رنگ غیردینی دارد، حتی اگر افی و مضر، از آن دفاع و آن را ترویج کن...
حال، این روشنفکری است یا جاهلیت؟


بازنشر از @roshangari_ir